Автомашины шил боловсруулах, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн

Температуртай автомашины шил

Танилцуулга
Салхины шилний давхарласан шил үйлдвэрлэх шугам

Ердийн иж бүрэн давхарласан салхины шилний шугам нь ихэвчлэн дараах үндсэн алхмуудаас бүрдэнэ.

Автомашины урьдчилсан боловсруулалт

Урьдчилсан боловсруулалт нь шилийг дулааны боловсруулалтанд оруулахаас өмнө хэд хэдэн бэлтгэл ажлыг багтаадаг.
Үүнд:

Автомашины хөвөгч стандарт, тэгш өнцөгт "блок хэмжээ" -ээс хавтгай шилэн загварыг хайчилж авах;

Завсарлага

Шилний ирмэгийг гөлгөр болгохын тулд хэлбэртэй, гэхдээ хавтгай хэвээр байгаа шилний ирмэгийг ажиллуулна

Өрөмдлөг

Арын шилний шил үйлдвэрлэх шугам