Автомашины шил боловсруулах, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн

Багаж хэрэгсэл

Багаж хэрэгсэл

Автомашины шил үйлдвэрлэх хөгц, хөгц болон бусад багаж хэрэгсэл

Анхны загвар, хэвний үйлдвэрлэл гэх мэт. автомашины шил үйлдвэрлэх зориулалттай